LET OP!!!
De overheid wil dat zzp-ers zich verplicht gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De verplichting voor zzp-ers om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds is van de baan.

zzp-ers hebben een hekel aan opgelegde verplichtingen. Zeker als wij zelf niet zijn betrokken bij het maken van dergelijke afspraken. Volgens minister Wouter Koolmees komen sociale partners, samen met de zelfstandigenorganisaties nog met een uitwerkingsplan.

Wat zzp-ers wel willen;
Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden
Het gaat dan dus wel om een basisinkomen bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid.
Een zo laag mogelijke premie, voor iedereen gelijk

Zelfstandigen kunnen zich op eigen wijze vrijwillig bijverzekeren, zodat dit eerlijk recht moet doen aan het ondernemerschap en de grote verschillen aan risico’s onder zzp’ers.

Omdat zzp-ers (en ik dus ook) mij in de nabije toekomst verplicht moet gaan verzekeren, betekent dit dat dit kosten met zich meebrengt. Helaas zal ik genoodzaakt zijn deze kosten door te berekenen in de prijs van uw behandeling.

Om deze reden zal per 1 januari 2020 de prijs worden verhoogd met twee euro per behandeling.

Natuurlijk houd ik u persoonlijk op de hoogte, maar ook via facebook, twitter, blogs op mijn website en de website zelf.

Met vriendelijke groeten,

 

Lianne

Cleo’s Pedicure