Door het coronavirus is door de overheid en het rivm besloten maatregelen te nemen met betrekking tot het tegengaan van verspreiding. Dit had en heeft tot gevolg dat de reguliere pedicure behandelingen moesten stoppen. Alleen de medisch noodzakelijke behandelingen mogen doorgaan, liefst met verwijzing van arts of specialist. Medisch pedicure werken met plastic schort, handschoenen, beschermbril en mondkapje. Ook de gereedschappen en meubels worden na elke behandeling ontsmet met 80% alcohol. Deurknoppen en trapleuning wordt afgenomen met alcoholdoekjes en ook spray voor ontsmetten van handen is aanwezig.

Symptomen coronavirus;
De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn verschillend. Sommige mensen lijken er niets van te merken. Anderen worden ernstig ziek. De tijd tussen besmetting en de ziekte verschilt van 2 tot 12 dagen. Blijf thuis bij de volgende klachten; verkoudheid,niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts

Maatregelen;
Blijf zoveel mogelijk thuis
HoudĀ 1,5 meter afstand van anderen
Was je handen regelmatig met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes

Waarom handen wassen?
Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk. Door goed en regelmatig je handen te wassen verklein je de kans op ziek worden, maar ook anderen besmetten. Door zeep gaat de ‘lipidenlaag’ kapot waar het virus in zit en gaat het virus dood. Daarom is wassen met zeep nuttig en werkzaam.

Wat als ik spullen aanraak of vastpak?
De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.

Besmetting door een bacterie of virus dan wel het coronavirus via oppervlakken is mogelijk. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe virus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Het is mogelijk dat weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen.

Kan het coronavirus zich ook via de lucht verspreiden?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden.

Bron; RIVM