Bij een klauwnagel is de nagel sterk verdikt en krijgt een hoekige of gekromde vorm. Het  komt vooral voor op de grote teen, meestal bij voetballers en ouderen. Het gaat vaak gepaard met verwondingen waardoor de cellen waaruit de nagel groeien zijn beschadigd.

Oorzaken;
Een klauwnagel ontstaat meestal gedurende een periode van jaren.
Herhaalde beschadigingen van de nagels doordat de tenen niet genoeg ruimte hebben in de schoenen.
Verwondingen.
Slechte bloedtoevoer.

Infecties;
Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen en zijn meestal besmettelijk. Dat wil zeggen dat ze zich van de ene naar de andere mens/dier kunnen verspreiden. Micro-organismen die infecties teweegbrengen, zijn bacteriën, virussen, protozoa of schimmels. Maar ook wormen kunnen de oorzaak zijn van een infectieziekte.

De besmetting van de klauwnagel kan op verschillende manieren plaatsvinden:
Door direct fysiek en/of seksueel contact met iemand die een infectie heeft.
Geïnfecteerde lucht in te ademen.
Door geïnfecteerd voedsel te eten.
Contact met geïnfecteerde (huis)dieren.

De diagnose van infectieziekten wordt gesteld door weefselmonsters onder de microscoop te onderzoeken en er een kweek van te maken. Ook andere onderzoeken kunnen helpen om de oorzaak op te sporen. Bij elke infectie hangt de behandeling af van het type infectie en het micro-organisme dat er de oorzaak van is.

De meeste infectieziekten hebben een incubatietijd. Dit is de tijd die verstrijkt tussen de besmetting met het betreffende micro-organisme en de eerste symptomen die optreden.

Symptomen;
De symptomen van een klauwnagel ontstaan meestal langzaam. Eerst wordt de nagel krommer en krijgt de kenmerkende klauwvorm. Tegelijkertijd wordt de nagel dikker en harder en verandert van kleur naar geel of bruin. Een klauwnagel kan gepaard gaan met pijn. Dit komt meestal door infecties of herhaalde verwonding van de nagel. Ook kan een klauwnagel ongemak veroorzaken bij het dragen van schoenen of kan het de naastgelegen teen verwonden.

Diagnose;
Het uiterlijk met de kleur, verdikking en het gekromde uiterlijk van de nagel zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de klauwnagel. Aanvullende onderzoeken zijn meestal niet nodig.

Behandeling;
De behandeling is er vooral op gericht de nagel er weer normaal uit te laten zien. Zo wordt voorkomen dat de nagel verder beschadigd raakt en dat infecties ontstaan.
Bij de behandeling wordt de aangedane nagel tot zijn normale omtrek geknipt of gevijld. Zo wordt de verdikking verkleind en wordt verdere verwonding van de nagel en de aangrenzende teen voorkomen.
Soms worden de beschadigde nagelcellen van het nagelbed verwijderd. Hierdoor kan de nagel opnieuw groeien. De vorming van een nieuwe nagel kan tot wel 18 maanden duren. Geadviseerd wordt goed passende schoenen te dragen om beschadiging van de nagel te voorkomen.